Beveiligde verbinding bij registratie en bij betalen
Alle betalingen worden op de beveiligde omgeving van MultiSafePay (www.multisafepay.com) uitgevoerd.

PrivacyverklaringDante-Hair heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door Dante-Hair worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Dante-Hair geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Dante-Hair is om uw bestelling op een juiste manier te kunnen verwerken en om u op de hoogte te kunnen houden van alle ontwikkelingen rond onze site.

Onze site maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.
Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Dante-Hair gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
Dante-Hair zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen en of inzage geven in zijn of haar gegevens.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de site van Dante-Hair, dan kunt u contact met ons opnemen.